O nás

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zalužany spadá do kategorie JPO III/1.

tzn. => jednotka musí být schopna výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu.        (náš průměrný čas je 4 minuty)

Jednotka je dále předurčena k zásahům u dopravních nehod. 

(členové jednotky museli absolvovat základní týdenní kurz vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a dále pak kurz poskytování neodkladné předlékařské první pomoci, odborná příprava se každý rok opakuje)

  • Jednotka zasahuje i mimo území svého zřizovatele a je součástí integrovaného záchranného systému středočeského kraje.
  • Vyhlašování poplachu a svolávání členů výjezdové jednotky zajišťuje systém fireport, který rozesílá sms zprávy se stručnou informací o výjezdu a vytiskne příkaz k výjezdu, kde jsou uvedeny podrobnější informace o události a seznam techniky, která má být nasazena.
  • Členové výjezdové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky.
  • Prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce.
  • Jsou oprávněni k práci v dýchací technice a také prošli školením pro práci s motorovou pilou.
  • Strojníci musí být držiteli profesního průkazu s oprávněním k řízení vozidla s právem přednosti v jízdě.

Volací znak jednotky je PPB 880

Základním úkolem jednotky je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. Likvidačních prací.

12243587_1039793589385592_4763225100373903898_n

Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů

%d blogerům se to líbí: