Bezvědomí

Dospělý v bezvědomí

K postiženému přistupujeme z boku, klekněte si u jeho hlavy či hrudníku a v této pozici jej také ošetřujte. Pak budete mít správnou polohu pro provedení všech kroků resuscitace: zprůchodnění dýchacích cest postiženého, kontrolu dýchání a krevního oběhu a poskytnutí kardiopulmonální resuscitace.

Jak zkontrolovat reakce postiženého

Jestliže objevíte zkolabovanou osobu, měli by jste především určit, zda je při vědomí nebo ne. Proveďte to jemným zatřesením rameny postiženého. Zeptejte se ho: „Co se stalo?“ nebo mu dejte příkaz: „Otevřete oči.“ Mluvte nahlas a zřetelně.

Jestliže postižený reaguje

 1. Nehrozí-li další nebezpečí, ponechte postiženého v té poloze, v níž byl nalezen, a přivolejte pomoc, pokud je třeba.
 2. Ošetřete všechna nalezená poranění i další stavy a sledujte vitální funkce – úroveň reagování, puls a dýchání.
 3. Dále postiženého sledujte, dokud nedorazí pomoc, nebo se sám nezotaví

Jestliže postižený nereaguje

 1. Volejte o pomoc. Pokud možno, ponechte postiženého v té poloze, v níž byl nalezen,a zprůchodněte mu dýchací cesty.
 2. Jestliže toto není proveditelné, obraťte postiženého opatrně na záda a zprůchodněte mu dýchací cesty.

image.jpg

Jak zprůchodnit dýchací cesty

 1. Klekněte si postiženému k hlavě. Jednu ruku položte na jeho čelo. Jemně mu zakloňte hlavu. Jak to provedeme, ústa se sama otevřou.
 2. Konečky prstů své druhé ruky postiženému položte pod špičku brady a bradu mu zvedněte.
 3. Zkontrolujte, zda teď postižený nezačal normálně dýchat.

Jak zkontrolovat dýchání

Udržujte dýchací cesty průchodné a přitom zjišťujeme dech pohledem, poslechem i hmatem: Vidět můžete pohyby hrudníku, slyšet zvuky dýchání a cítit dech na své tváří. Dělejte to po dobu deseti vteřin, než dospějete k závěru, že postižený nedýchá

Jestliže postižený dýchá

 1. Zkontrolujte, zda postižený nemá nějaká život ohrožující poranění, například silné krvácení, a v případě potřeby je ošetřete.
 2. Uložte postiženého do stabilizované polohy. Sledujte Vitální funkce – úroveň reagování, puls a dýchání.

Jestliže postižený nedýchá

 1. Volejte záchranku (linka). Máte-li pomocníka, vyšlete ho. Nemáte-li nikoho, zavolejte sám, pokud stav postiženého není následkem tonutí
 2. Zahajte nepřímou srdeční masáž.

03458520.jpeg

Jak provádět nepřímou srdeční masáž

 1. Klekněte si vedle postiženého na úrovni jeho hrudníku. Svojí ruku položte zápěstní hranou na hrudník. Správnou polohu ruky při nepřímé srdeční masáži můžete zjistit, aniž byste postiženému svlékali oděv. Poloha rukou: Ruku byste měli položit na hrudní kost (mezi prstní bradavky) a vyhnout se dolnímu konci hrudní kosti a nadbřišku postiženého.
 2. Druhou ruku položte hranou přes první a prsty obou rukou propleťte, abyste zajistili, že se nebudou dotýkat žeber postiženého
 3. S napřímenými pažemi se nad postiženého silně nakloňte, zatlačte na hrudní kost směrem přímo dolů a stlačte hrudník minimálně o pět centimetrů. (1/3 hrudníku). Tlak potom uvolněte, aniž byste ruce zvedali z hrudníku. Než hrudník znovu stlačíte, nechte ho vrátit do původní polohy.
 4. Stlačte postiženému hrudník 30 při frekvenci sto stlačení za minutu. Fáze stlačení a uvolnění by přitom měli trvat přibližně stejně dlouho
 5. Zakloňte postiženému hlavu a zvedněte bradu. Proveďte dva umělé dechy

Jak poskytovat umělé dýchání

 1. Podržte jednu ruku na čele postiženého a dva prsty druhé ruky držte pod špičkou brady. Tím zajistíte, že jeho dýchací cesty budou stále průchodné.
 2. Ruku, která předtím byla na čele, přesuňte dolu k nosu. Měkkou část nosu stiskněte ze stran palcem ukazováčkem. Postiženému se otevřou ústa.
 3. Máte-li ochranný plastový štítek nebo kapesní masku, položte jí postiženému na ústa. Zhluboka se nadechněte a přiložte rty kolem úst postiženého – dbejte na to, aby těsně přiléhaly.
 4. Vydechujte plynule do úst postiženého, až se hrudník zvedne. Mělo by to trvat jednu vteřinu.
 5. Zatímco stále držíte hlavu v mírném záklonu a bradu zvednutou, oddalte ústa od úst postiženého a pozorujte, jak mu hrudník klesá. Jestliže hrudník s vaším výdechem viditelně stoupl a při oddálení úst úplně poklesl, provedli jste umělí dech správně. Proveďte dva umělé dechy a pak neprodleně zopakujte  stlačení hrudníku.

Jestliže se umělé vdechy nedaří

Znovu postiženému zkontrolujeme ústa.Odstraňte všechny zjevně překážející předměty, ale nevytírejte ústa prsty. Nepodnikejte více než dva pokusy docílit umělých dechů, než znovu začnete srdeční masáž stlačování hrudníku.

Cyklus třiceti stlačení hrudníku a pak dvou dechů opakujte, dokud nedorazí lékařská pomoc a postiženého nepřevezme, nebo dokud postižený nezačne normálně dýchat, nebo dokud se nevyčerpáte natolik, že nebudete schopni pokračovat.

Fre439.jpg

Jak ukládat do stabilizované polohy

 1. Klekněte si vedle postiženého. Sejměte mu brýle a z kapes odstraňte všechny předměty, které je vydouvají, například mobilní telefony či velké svazky klíčů.Nezdržujte se prohledáváním kapes kvůli menším věcem
 2. Postarejte se, aby obě dolní končetiny postiženého byli natažené
 3. Paží bližší k vám postiženému srovnejte, aby s tělem svírala pravý uhel, a pokrčte ji v lokti tak, aby dlaň mířila vzhůru.
 4. Paži od Vás vzdálenější postiženému položte přes prsa a hřbet této ruky mu přidržte u tváře z vaší strany. Svou druhou rukou uchopte jeho vzdálenější dolní končetinu hned nad kolenem a vytáhněte jí nahoru, přičemž její chodidlo zůstane položeno na zemi.
 5. Dále držte ruku postiženého na jeho tváři: při tom  sobě přitahujte jeho vzdálenější dolní končetinu a převalujte ho tak k sobě.
 6. Dolní končetinu uložte tak, aby byla ohnuta do pravého úhlu jak v kyčli, tak i v koleně.
 7. Zakloňte postiženému mírně hlavu, aby dýchací cesty zůstávali průchodné. V případě potřeby upravte polohu ruky pod jeho tváří tak, aby hlava zůstávala zakloněna a dýchací cesty i nadále průchodné.
 8. Volejte záchranku (linka 155) pokud to už někdo neudělal. Sledujte a zaznamenávejte vitální funkce – úroveň reagování, puls a dýchání
 9. Jestliže musí být postižená ponechán ve stabilizované poloze déle než třicet minut, převalte ho na záda a pak ho uložte do stabilizované polohy na druhém boku – pokud tomu ovšem nebrání závažná poranění.

Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů

%d blogerům se to líbí: