Dušení

Dušení u dospělého

Cizí těleso uvízlé na zadní straně hrdla může krk zablokovat nebo vyvolat svalovou křeč. Je-li obstrukce dýchacích cest méně závažná, měl by postižený být schopen ji uvolnit; při těžké obstrukci není schopen mluvit, kašlat ani dýchat a nakonec ztratí vědomí. Buďte připraveni zahájit umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. Svalstvo hrdla může být uvolněné, a dýchací cesty tak dostatečně průchodné pro umělé dýchání.

heimlich2

JAK ROZPOZNAT:

 • Zeptejte se postiženého, zda se dusí.

Při menší obstrukci dýchacích cest:

 • Postižený je schopen mluvit, kašlat a dýchat

Při úplné obstrukci dýchacích cest:

 • Postižený není schopen mluvit, kašlat dýchat a nakonec ztratí vědomí.

Postup pomoci:

 1. Jestliže postižený dýchá, vybízejte ho, aby dál kašlal. Odstraňte mu z úst veškeré zjevné překážky.
 2. Jestliže postižený nemůže mluvit nebo přestane kašlat či dýchat, proveďte údery do zad. Postavte se stranou kousek za něho. Jednou rukou mu přidržte hrudník a pomozte dostatečně se předklonit. Až pětkrát ho rázně udeřte mezi lopatky zápěstní hranou ruky. Přestaňte, pokud se obstrukce uvolní. Prohlédněte mu ústa.
 3. Jestliže se obstrukce údery do zad neuvolní, zkuste energická stlačení nadbřišku. Postavte se za postiženého a položte mu obě ruce na horní část břicha. Dbejte na to, aby se stále dostatečně předkláněl. Zatněte ruku v pěst a položte ji (palcem dovnitř) mezi pupek a výběžek hrudní kosti. Uchopte svou pěst druhou rukou a rázně ji přitáhněte směrem k sobě a nahoru: to opakujte celkem až pětkrát.
 4. Prohlédněte postiženému ústa. Jestliže se obstrukce dosud neuvolnila, opakujte  kroky 2 a 3 až třikrát a po každém kroku znovu prohlédněte ústa.
 5. Jestliže se obstrukce stále ještě neuvolnila, VOLEJTE ZÁCHRANKU (LINKA 155) Pokračujte, dokud na místo nedorazí pomoc. nebo dokud postižený neztratí vědomí.

DŮLEŽITÉ:

Ztratí-li postižený v kterémkoliv stadiu vědomí, uvolněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání. Jestliže nedýchá, proveďte 30 stlačení hrudníku a pokuste se tak obstrukci uvolnit, pak dejte dva umělé dechy. Každý, komu bylo provedeno stlačování nadbřišku, by měl vyhledat lékařskou pomoc.

Dušení u dítěte (od  roku do puberty)

Malé děti jsou k dušení zvlášť náchylné Dítě se může začít dusit jídlem, nebo si do úst může vkládat drobné předměty, které způsobí zablokování dýchacích cest. Když se dítě dusí, musíte jednat rychle. ztratí vědomí, buďte připraveni Jestliže provést umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. Svalstvo hrdla může být uvolněné, a ponechává tak dýchací cesty dostatečně otevřené pro umělé dýchání.

JAK ROZPOZNAT:

 • Zeptejte se dítěte, zda se dusí.

Při menší obstrukci dýchacích cest:

 • Dítě je schopen mluvit, kašlat a dýchat

Při úplné obstrukci dýchacích cest:

 • Dítě není schopen mluvit, kašlat dýchat a nakonec ztratí vědomí.

Postup pomoci:

 1. Jestliže dítě dýchá, pobízejte ho ke kašli; tím se překážka může uvolnit.
 2. Jestliže dítě nemůže mluvit nebo přestává kašlat či dýchat, proveďte energické údery do zad. ho předkloňte a až pětkrát rázně udeřte mezi lopatky zápěstní hranou ruky. Prohlédněte mu ústa.
 3. Jestliže údery do zad nepomohou, zkuste stlačování nadbřišku. Položte ruce kolem nadbřišku dítěte. Dbejte přitom, aby se dostatečně předklonilo. Pěst palcem dovnitř mu položte mezi pupek a dolní konec hrudní kosti a uchopte si ji druhou rukou. Rázně zatáhněte k sobě a směrem nahoru, pětkrát. Přestaňte, když se obstrukce dýchacích cest uvolní Znovu dítěti prohlédněte ústa.
 4. Jestliže se obstrukce dosud neuvolnila, opakujte kroky 2 a 3 celkem až třikrát.
 5. Jestliže se obstrukce neuvolnila, VOLEJTE ZÁCHRANKU (LINKA 155). Pak pokračujte, dokud nedorazí pomoc, nebo dokud dítě neztratí vědomí.

DŮLEŽITÉ:

Ztratí-li díte v kterémkoliv stadiu vědomi, uvolněte dýchací cesty a zkontrolujte dýchání. Jestliže nedýchá, dejte mu pět umělých dechu. Nejsou-li umělé dechy účinné, proveďte ihned 30 stlačení hrudníku a pokuste se tak obstrukci uvolnit; pak dejte další dva umělé dechy. Každé dítě, kterému bylo provedeno stlačování nadbřišku, musí být vyšetřeno lékařem.

Dušení u kojence (mladší  roku)

Kojenec se může snadno začít dusit potravou nebo drobnými předměty v ústech. Velmi rychle se pak dostane do kritického stavu a vy musíte reagovat velice pohotově a obstrukci dýchacích cest uvolnit. Jestliže dítě ztratí vědomí, buďte připraveni provést umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. U kojence bezvědomí může být svalstvo hrdla uvolněné, dýchací cesty tak dostatečně průchodné pro umělé dýchání. Nepomůže-li umělé dýchání, může obstrukci uvolnit stlačování hrudníku.

bad1f14a48

JAK ROZPOZNAT:

Při menši obstrukci dýchacích cest:

 • je schopno kašlat, ale plakat či vydávat jiný zvuk jen s obtížemi.

Při úplné obstrukci dýchacích cest:

 • Dítě není schopno vydávat žádné zvuky ani dýchat a nakonec ztratí vědomí

Postup pomoci:

 1. Když je nemluvně v tísni, není schopno plakat kašlat ani dýchat, položte ho obličejem dolů vzhůru nohama přes předloktí; přidržujte mu záda a hlavičku. Dejte mu až pět úderů zápěstní hranou ruky mezi lopatky.
 2. Prohlédněte dítěti ústa a všechny zjevné překážky odstraňte konečky prstů. Nevytírejte mu ústa prsty.
 3. Jestliže se obstrukce dýchacích cest údery do zad neuvolní, obraťte dítě na záda proveďte až pět stlačení hrudníku. Dvěma prsty stlačujte v místech na šířku prstu pod pomyslnou spojnicí prsních bradavek hrudní kost směrem dovnitř a k hlavičce dítěte.
 4. Proveďte pět energických stlačení hrudníku. je spíše uvolnit jednotlivým stlačením obstrukci dýchacích cest než provést nezbytně všech pět. Prohlédněte dítěti ústa.
 5. Jestliže se obstrukce dýchacích cest dosud neuvolnila, opakujte kroky 1 až 4 celkem třikrát. Jestliže se obstrukce stále ještě neuvolnila, vezměte dítě s sebou a jděte zavolat záchranku (linka 155). Pokračujte, dokud nedorazí pomoc, nebo dokud dítě neztratí vědomí.

DŮLEŽITÉ:

Ztratí-li dítě vědomí, uvolněte dýchací a zkontrolujte dýchání. Jestliže nedýchá, dejte mu pět umělých dechů. Nejsou-li umělé dechy účinné, proveďte ihned 30 stlačení hrudníku pokuste se tak obstrukci uvolnit; pak dejte další dva umělé dechy.

Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů

%d blogerům se to líbí: